مراسم بازگشايي سال تحصيلي 93


 


 

افتخارآفرينان سال تحصيلي 93-92


برگزيدگان نهمين جشنواره اختراعات و پژوهش هاي دانش آموزي سما

 


مراسم فارغ التحصيلي اولين دوره فراگيرانICDL

 

 قابل توجه مراجعه كننده محترم

لطفا به منظور نمايش و عملكرد بهتر سايت از مرورگرهاي به روز شده Chrome يا Mozilla يا Internet Explorer 10+ استفاده نماييد.درخشش دانش آموزان دبيرستان پسرانه سما 2 در مسابقات فرهنگي هنري ادبي شهر تهران

 نام دانش آموز        رشته         رتبه      نام آموزشگاه
محمد فراهاني مستند داستاني اول دبيرستان پسرانه سما2
حميد رادفر مستند داستاني اول دبيرستان پسرانه سما2
محمد حسن كشاورز تصويرسازي اول دبيرستان پسرانه سما2
سيد حسين رسول مطهري  وبلاگ دوم دبيرستان پسرانه سما2
ميثم فراهاني نماهنگ سوم دبيرستان پسرانه سما2
سعيد ذوالفقاري آبرنگ سوم دبيرستان پسرانه سما2
پارسا بهرامي نيا كاشي كاري سوم دبيرستان پسرانه سما2

 

نام دانش آموز نام نمايش  رشته       رتبه       نام آموزشگاه
ايمان شاهسوند مهمان سراي دود نيا طراحي بروشور اول دبيرستان پسرانه سما2
هادي همتي پند پارسي نقش خوان نمايشنامه خواني اول دبيرستان پسرانه سما2
 مهدي خوشروش پند پارسي  كارگرداني نمايش خواني  دوم  دبيرستان پسرانه سما2
 پرويز محمديان(همكار فرهنگي) مهمان سراي دود نيا  طراحي صحنه  دوم  دبيرستان پسرانه سما2
هادي همتي مهمان سراي دود نيا كارگرداني پسر دوم دبيرستان پسرانه سما2
پرويز محمديان(همكار فرهنگي) مهمان سراي دود نيا طراحي لباس سوم دبيرستان پسرانه سما2

 


درخشش دبيرستان سما2 پسرانه در پانزدهمين دوره جشنواره جوان خوارزمي


 

طرح آبنما دبيرستان پسرانه ي سما۲ ـ شهريور۱۳۹۲


افتخارآفرينان دبيرستان سما2 در سال تحصيلي 92-91

  1. در عرصه ها ي علمي و پژوهشي
  2. در عرصه هاي فرهنكي و هنري
  3. در عرصه هاي ورزشي